Tilat

Luonnon keskellä

Leh­to­ran­ta sijait­see luon­non­kau­niis­sa ympä­ris­tös­sä aivan Han­ka­sal­men kir­kon­ky­län pal­ve­lui­den lähei­syy­des­sä. Leh­to­ran­ta on kau­nis kol­me­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo jär­ven ran­nal­la, joka huo­kuu läm­min­hen­ki­syyt­tä ja kodinomaisuutta.

Ympäristö

Leh­to­ran­nan ympä­ris­tö on rau­hal­lis­ta seu­tua. Jär­ven ja luon­non lähei­syys luo­vat puit­teet kalas­ta­mi­sel­le, ret­kei­lyl­le, ren­tou­tu­mi­sel­le ja rauhoittumiselle.

Kir­kon­ky­län pal­ve­lui­hin mm. kou­luun, kaup­paan, ter­veys­a­se­mal­le ja kylän pal­ve­lui­hin mat­kaa alle 2km.Lähellä on myös mui­ta hyviä akti­vi­teet­ti­paik­ko­ja, kuten Häkä­rin­teet, Revon­tu­len Fris­bee­golf ja kei­laus. Hevos­ten ja mui­den eläin­ten hoi­ta­mi­nen ja työs­ken­te­ly eläin­ten kans­sa mah­dol­lis­tuu hevos­tal­lil­la, joka on 15km pääs­sä Leh­to­ran­nas­ta. Han­ka­sal­mel­ta on hyvät kul­ku­yh­tey­det junal­la ja lin­ja-autol­la mm. Jyväs­ky­lään, Piek­sä­mäel­le sekä mui­hin lähikuntiin.

Sijaitsemme osoitteessa Viertotie 1, 41520 Hankasalmi